top of page

Our Staff

176747571_4039302766190650_2725614936930
Múinteoir Mary
dsc_7056-1.jpg

Is mise Múinteoir Mary. Is Príomhoide mé sa scoil ó 2008. Is breá liom ár scoil. Tá na páistí is fearr againn. Tá an fhoireann is fearr againn. Tá pobal iontach thart orainn. Tá mé ag dúil go mór leis an bhliain atá romhainn. I'm Múinteoir Mary and I have been the principal here since 2008. I love our school. We have the best children and staff. We have a great community around us and I am very much so looking forward to the year ahead.

Múinteoir Karen
IMG_20210903_142618.jpg

Is mise Múinteoir Karen. Is mé rúnaí na scoile. Ní bhíonn dhá lá mar i gcéanna agam san oifig agus is é sin an rud is fearr liom. Hi, I'm Karen and I am the school receptionist. I never have the same day twice in the office something that I love.

Múinteoir Nicole
dsc_7550-1.jpg

Is mise Múinteoir Nicole agus is múinteoir Naíscoile mé. Bainim an-sult as a bheith ag obair leis na páistí is óige sa scoil. Baineann muid úsáid as súgradh, spórt, spraoi agus ceol chun na páistí a spreagadh ag an tús. Hi I'm Nicole and I teach Nursery. I really enjoy working the with youngest childrenin our school. We use play, sport, music and fun to introduce our youngest to the Irish language.

Múinteoir Rebecca
dsc_7070-1.jpg

Is mise Múinteoir Rebecca agus tá mé ag obair i Rang 1. Is iardhalta de chuid GÉM mé agus anois oibrím ann mar chúntóir ranga. Hi I'm Rebecca and I work in P1. I am a past pupil of GÉM and now I work here as a classroom assistant.

Múinteoir Orlagh
dsc_7079-1.jpg

Is mise Múinteoir Orlagh agus tá mé ag obair i rang 2. Chuaigh mo bheirt is sine chuig GÉM agus tá mac agam i rang 1. Hi I'm Orlagh and I work in P2. My two eldest children went to GÉM and I have a son in P1.

Múinteoir Sinéad
dsc_7498-1.jpg

Is mise Múinteoir Sinead agus oibrím sa Naíscoil. Bainim an-sult as mo phost agus an scoil. Hi I'm Sinead and I work in Nursery. I love my job and this school.

Múinteoir Katie
Katie.jpg

Is mise Múinteoir Katie agus tá mé ag obair i rang 1. Is é seo mo chéad bhliain ag obair i GÉM agus tá mé ag baint an-sult as. Tá mo rang galánta.Is iardhalta de chuid GÉM mé. Hello I'm Katie and I'm working in P1 this year. This is my first year working in GÉM and I'm really enjoying it. My class are lovely.I am a past pupil of GÉM.

Múinteoir Conchúr
IMG20221114150019.jpg

Is mise Múinteoir Conchúr agus tá mé ag teagasc i Rang 3. Is é seo mo chéad bhlian i nGaelscoil Éadain Mhóir agus tá mé ag baint as-sult as. Is breá liom spórt. Tá crios corcra agam sa Brazilain Jiu Jitsu. Hello I'm Conchúr and I'm teaching in P3. This is my first year in GÉM and im really enjoying my experience. I love my sport, I have a purple belt in Brazilain Jiu Jitsu.

Múinteoir Mairéad
dsc_7100-1.jpg

Is mise Múinteoir Mairéad agus i mbliana tá mé ag teagasc i Rang 1. Is breá liom bheith ag teagasc sa bhonnchéim. Ní bhíonn dhá lá mar i gcéanna againn in am ar bith. Hello, I'm Mairéad and this year I'm teaching P1. I love working in P1, every day is different.

Múinteoir Saoirse
Saoirse.jpg

Is mise Múinteoir Saoirse agus tá mé ag teagasc i Rang 2. Chríochnaigh mé mo chéim i mbliana agus tá mé ag dúil go mór leis an bhlain atá romham.Tá an-dúil agam sa cheol.Glacaim club don fheadóg stáin. Hi I'm Saoirse and I'm teaching in P2. I'm newly qualified and really looking forward to the year ahead.I also teach musical instruments and I teach the tin whistle class in school.

Múinteoir Nóirín
dsc_7064-1.jpg

Is mise Múinteoir Nóirín agus tá mé ag obair i rang 3. Bím ag obair sa Chlub Bricfeasta agus an Club Obair Bhaile chomh maith. Hi I'm Nóirín and I work in P3. I also do the Breakfast Club and Homework Club.

Múinteoir Eamonn
dsc_7053-1.jpg

Is mise Múinteoir Eamonn agus tá mé i rang 3 i mbliana.Oibrím le beirt pháiste agus bainim an-sult as. Ní mhothaíonn mo phost mar obair. Hi I'm Eamonn and I'm in P3 this year. I work with 2 children which i really enjoy. My job doesnt feel like work.

Múinteoir Toni
IMG20221114082652.jpg

Is mise Múinteoir Toni agus tá mé ag obair i rang 4. Is breá liom mo rang, bíonn craic i gcónaí agam leo.Is iardhalta de chuid GÉM mé. Hi I'm Toni and I'm working in P4. I love my class, we always have the best time.I am a past pupil of GÉM.

Múinteoir Moira
14215536_10157242174785315_425210714_o.j

Is mise Múinteoir Moira agus tá mé ag teagasc i Rang 6 i mbliana. Tá an-dúil agam sa gharraíodóireacht. Beidh rang a 6 ag cuidiú aire a thabhairt don ghairdín agus na plandaí atá ar scoil. Hi I'm Moira and I teach P6. I love gardening. This year P6 will be help take care of our school garden and plants.

Múinteoir Seán
sean_edited.jpg

Is mise Múinteoir Seán agus oibrím i rang 7. D'obair mé leis an rang seo le cúpla bliain anois agus beidh mé iontach brónach nuair a imíonn siad. Hi I'm Seán and I work in P7. I have worked with this class for a couple of years now and I will be sad to see them leave.

Múinteoir Chloe
dsc_7058-1.jpg

Is mise Múinteoir Chloe agu i mbliana tá mé i rang 3. An rud is fearr liom faoin phost ná an chraic a bhíonn agam leis na páistí.Is iardhalta de chuid GÉM mé. Hello, I'm Chloe and this year I'm in P3. The thing I love most about my job is the craic I have with the children.I am a past pupil of GÉM.

Múinteoir Deirdre
dsc_7089-1.jpg

Is mise Múinteoir Deirdre agus tá mé ag teagasc i Rang 5 i mbliana. Déanaim mo dhicheall na páistí a spreagadh sa léitheoireacht. Is breá liom féin scríobhneoirí cosúil le Roald Dahl agus Julia Donaldson. Hi I'm Deirdre and I teach in P5. I love reading and try to inspire the same with my class. My favourite writers are Roald Dahl and Julia Donaldson.

Múinteoir Sarah
IMG_20210903_150423.jpg

Is mise Múinteoir Sarah agus tá mé ag obair i rang 6. Is breá liom mo phost coinníonn na páistí gnóthach mé. Hi I'm Sarah and I work in P6. I love my job, the kids keeps me busy.

Múinteoir Caitlin

Is mise Múinteoir Caitlin agus oibrím i rang 6 gach Luan agus is múinteoir tacaíochta mé. Is breá liom go bhfuil mé in ann obair le níos mó ná rang amháin.Is iardhalta de chuid GÉM mé. Hi I'm Caitlin and i teach in P6 every Monday, I also work as a support teacher within the school. I love that I get to work with more than one class.I am a past pupil of GÉM.

Múinteoir Patricia
dsc_7092-1.jpg

Is mise Múinteoir Patricia agus tá mé ag teagasc i Rang 4. Is cainteoir dúchais mé ó Oileán Thoraigh agus tá an-dúil agam sa cheol. Hi I'm Patricia and I teach in P4. I'm a native Irish speaker from Tory Island and I have a passion for music and singing.

Múinteoir Álainn
dsc_7073-1.jpg

Is mise Múinteoir Álainn agus tá mé ag obair i rang 5. Is breá liom mo rang. Is carachtair iad uilig.Is iardhalta de chuid GÉM mé. Hi I'm Álainn and I work in P5. I love my job, my class is full of little characters.I am a past pupil of GÉM.

Múinteoir Alicia
14191575_10157242173305315_943898025_o.j

Is mise Múinteoir Alicia agus tá mé ag teagasc i Rang 7 i mbliana. Is breá liom bheith ag teagasc i Rang 7. Pribhléid atá ann iad a ullmhú don mheánscoil agus bíonn bliain iontach againn i gcónaí. Hi I'm Alicia and I teach in P7. I love teaching P7. Its a privilege to prepare them for secondary school and we always have the best year.

Múinteoir Ruaidhrí
Ruaidhrí.jpg

Is mise Múinteoir Ruaidhrí agus bím ag obair le cúpla rang difriúla. Seo mo chéad bhliain sa scoil mar chuntóir agus tá mé ag baint an-sult as.Is iardhalta de chuid GÉM mé.Hi I'm Ruaidhrí and I work with a couple of different classes. This is my first year in the school as a classroom assistant and I'm loving it.I am a past pupil of GÉM.

bottom of page