top of page

Our Staff

176747571_4039302766190650_2725614936930
Múinteoir Mary
Múinteoir Ciara
dsc_7056-1.jpg

Is mise Múinteoir Mary. Is Príomhoide mé sa scoil ó 2008. Is breá liom ár scoil. Tá na páistí is fearr againn. Tá an fhoireann is fearr againn. Tá pobal iontach thart orainn. Tá mé ag dúil go mór leis an bhliain atá romhainn. I'm Múinteoir Mary and I have been the principal here since 2008. I love our school. We have the best children and staff. We have a great community around us and I am very much so looking forward to the year ahead.

Is mise

Múinteoir Nicole

Is mise Múinteoir Nicole

Múinteoir Sinéad
dsc_7498-1.jpg

Is mise Múinteoir Sinead agus oibrím sa Naíscoil. Bainim an-sult as mo phost agus an scoil. Hi I'm Sinead and I work in Nursery. I love my job and this school.

Múinteoir Mairéad
dsc_7100-1.jpg

Is mise Múinteoir Mairéad agus i mbliana tá mé ag teagasc i Rang 1. Is breá liom bheith ag teagasc sa bhonnchéim. Ní bhíonn dhá lá mar i gcéanna againn in am ar bith. Hello, I'm Mairéad and this year I'm teaching P1. I love working in P1, every day is different.

Múinteoir Rebecca
dsc_7070-1.jpg

Is mise Múinteoir Rebecca agus tá mé ag obair i Rang 1. Is iardhalta de chuid GÉM mé agus anois oibrím ann mar chúntóir ranga. Hi I'm Rebecca and I work in P1. I am a past pupil of GÉM and now I work here as a classroom assistant.

Múinteoir Katie
Katie.jpg

Is mise Múinteoir Katie agus tá mé ag obair i rang 2. Is é seo mo dara bhliain ag obair i GÉM agus tá mé ag baint an-sult as. Tá mo rang galánta.Is iardhalta de chuid GÉM mé. Hello I'm Katie and I'm working in P2 this year. This is my secpond year working in GÉM and I'm really enjoying it. My class are lovely.I am a past pupil of GÉM.

Múinteoir Saoirse
Saoirse.jpg

Is mise Múinteoir Saoirse agus tá mé ag teagasc i Rang 2. Tá mé ag dúil go mór leis an bhlain atá romham.Tá an-dúil agam sa cheol.Glacaim club don fheadóg stáin. Hi I'm Saoirse and I'm teaching in P2. I'm really looking forward to the year ahead.I also teach musical instruments and I teach the tin whistle class in school.

Múinteoir Orlagh
dsc_7079-1.jpg

Is mise Múinteoir Orlagh agus tá mé ag obair i rang 3. Chuaigh mo bheirt is sine chuig GÉM agus tá mac agam i rang 2. Hi I'm Orlagh and I work in P3. My two eldest children went to GÉM and I have a son in P2.

Múinteoir Nicole
dsc_7550-1.jpg

Is mise Múinteoir Nicole

Múinteoir Nóirín
dsc_7064-1.jpg

Is mise Múinteoir Nóirín agus tá mé ag obair i rang 6. Bím ag obair sa Chlub Bricfeasta agus an Club Obair Bhaile chomh maith. Hi I'm Nóirín and I work in P6. I also do the Breakfast Club and Homework Club.

Múinteoir Eamonn
dsc_7053-1.jpg

Is mise Múinteoir Eamonn agus tá mé i rang 4 i mbliana.Oibrím le beirt pháiste agus bainim an-sult as. Ní mhothaíonn mo phost mar obair. Hi I'm Eamonn and I'm in P4 this year. I work with 2 children which i really enjoy. My job doesnt feel like work.

Múinteoir Chloe
dsc_7058-1.jpg

Is mise Múinteoir Chloe agu i mbliana tá mé i rang 4. An rud is fearr liom faoin phost ná an chraic a bhíonn agam leis na páistí.Is iardhalta de chuid GÉM mé. Hello, I'm Chloe and this year I'm in P3. The thing I love most about my job is the craic I have with the children.I am a past pupil of GÉM.

Múinteoir Patricia
dsc_7092-1.jpg

Is mise Múinteoir Patricia agus tá mé ag teagasc i Rang 4. Is cainteoir dúchais mé ó Oileán Thoraigh agus tá an-dúil agam sa cheol. Hi I'm Patricia and I teach in P4. I'm a native Irish speaker from Tory Island and I have a passion for music and singing.

Múinteoir Toni
IMG20221114082652.jpg

Is mise Múinteoir Toni agus tá mé ag obair i rang 5. Is breá liom mo rang, bíonn craic i gcónaí agam leo.Is iardhalta de chuid GÉM mé. Hi I'm Toni and I'm working in P5. I love my class, we always have the best time.I am a past pupil of GÉM.

Múinteoir Deirdre
dsc_7089-1.jpg

Is mise Múinteoir Deirdre agus tá mé ag teagasc i Rang 5 i mbliana. Déanaim mo dhicheall na páistí a spreagadh sa léitheoireacht. Is breá liom féin scríobhneoirí cosúil le Roald Dahl agus Julia Donaldson. Hi I'm Deirdre and I teach in P5. I love reading and try to inspire the same with my class. My favourite writers are Roald Dahl and Julia Donaldson.

Múinteoir Álainn
dsc_7073-1.jpg

Is mise Múinteoir Álainn agus tá mé ag obair i rang 5. Is breá liom mo rang. Is carachtair iad uilig.Is iardhalta de chuid GÉM mé. Hi I'm Álainn and I work in P5. I love my job, my class is full of little characters.I am a past pupil of GÉM.

Múinteoir Moira
14215536_10157242174785315_425210714_o.j

Is mise Múinteoir Moira agus tá mé ag teagasc i Rang 6 i mbliana. Tá an-dúil agam sa gharraíodóireacht. Beidh rang a 6 ag cuidiú aire a thabhairt don ghairdín agus na plandaí atá ar scoil. Hi I'm Moira and I teach P6. I love gardening. This year P6 will be help take care of our school garden and plants.

Múinteoir Sarah
IMG_20210903_150423.jpg

Is mise Múinteoir Sarah agus tá mé ag obair i rang 7. Is breá liom mo phost coinníonn na páistí gnóthach mé. Hi I'm Sarah and I work in P7. I love my job, the kids keep me busy.

Múinteoir Alicia
14191575_10157242173305315_943898025_o.j

Is mise Múinteoir Alicia agus tá mé ag teagasc i Rang 7 i mbliana. Is breá liom bheith ag teagasc i Rang 7. Pribhléid atá ann iad a ullmhú don mheánscoil agus bíonn bliain iontach againn i gcónaí. Hi I'm Alicia and I teach in P7. I love teaching P7. Its a privilege to prepare them for secondary school and we always have the best year.

Múinteoir Erin

Is mise múinteoir Erin

bottom of page